Soi cầu Xổ số Siêu Tốc 1 phút

Kqxsmv Mười hai năm liên tiếp! Bishop chắc lại giành được danh hiệu của mười người có thế lực trong ngành nước Trung Quốc.

Cập Nhật:2022-05-24 08:29    Lượt Xem:145

Kqxsmv Mười hai năm liên tiếp! Bishop chắc lại giành được danh hiệu của mười người có thế lực trong ngành nước Trung Quốc.

The selection May 18, kết quả tuyển chọn các công ty cung cấp nước in 2021, thu hút sự chú ý của ngành công nghiệp cung cấp nước, đã công ty lưỡng hơi, thành lập công ty bảo vệ môi trường công nghệ cao công nghệ bảo vệ môi trường, dành được danh hiệu của mười người có thế lực trong ngành nước ở 2021 với sức mạnh nổi bật của nó, đó là hai năm liên tiếp mà bishuiyhoan đã thắng giải này với lượng vàng cao. The year list of top ten thế lực Enterprises in the water industries selected and released by

3 KqxsmvKqxsmv

0}E20 đươc considered as an Oscar in China's water Industries. Là một doanh nghiệp tiêu điểm trong ngành bảo vệ môi trường và nước của Trung Quốc, bishuiyuan chiến thắng tiêu đề của mười công ty có thế lực hàng đầu trong ngành nước tại 2021 lần nữa với kích thước kinh doanh xuất s ắc, khả năng làm ăn, khả năng tăng trưởng và ảnh hưởng xã hội. Năm nay là hai năm liên tiếp mà bishuiyuan nằm trong danh sách, và nó hoàn toàn phản ánh sự nhận thức của các giá trị chủ chốt của bò Bison được chấp nhận bởi tất cả các lĩnh vực của xã hội. A: Huang Giang long,Dự đoán Kqxs Gia Lai phó chủ tịch và chủ tịch của... bishuiyhoan, đã đọc diễn văn chấp nhận của mình. Ông ấy nói rằng 2021 là một năm đặc biệt trong lịch sử phát triển của nguồn nước Bishop. Nguồn nước Bishop sử dụng trong kế hoạch phát triển mới và tiến hành cải cách chất lượng, hiệu quả và chế độ. Năm nay, lưỡng ào chính thức gia nhập hệ thống CC và trở thành xương s ống cho khu vực nước đô thị và miền quê Trung Quốc, với mối quan hệ chiến lược và doanh nghiệp quan trọng hơn với nhóm CCCC. Trong năm nay, dưới nền tảng của một loạt các chính sách và các hướng dẫn ban phát hành bởi bang nhằm củng cố xây dựng văn minh sinh thái và bảo vệ môi trường sinh thái, Bisui nước đã nhấn mạnh đưa ra quyết định nghiên cứu và phát triển khoa học và công nghệ hạt nhân làm nền tảng cho nền tảng mới, đóng góp đầy đủ cho lợi ích của công nghệ nghiên cứu và phát triển, vận động dự án và sản xuất thiết bị, và góp phần xây dựng môi trường sinh sinh sinh sinh thái quốc gia. Dễ thương! Chính xác! Chính xác! Chính xác! Chính xác! Chính xác! Chính xác! Chính xác! Chính xác! Chính xác! Chính xác! Chính xác! Chính xác! Chính xác! Chính xác! Chính xác! Chính xác! Chính xác! Chính xác! Chính xác! Chính xác! Chính xác! Description