Soi cầu Xổ số Siêu Tốc 1 phút

Xổ Số Long An 19/6/2021 Giang su khí tượng đài tiếp tục phát tín hiệu cảnh báo vàng nhiệt độ cao tại 09:30 on July 10

Cập Nhật:2022-07-12 11:27    Lượt Xem:118

Xổ Số Long An 19/6/2021 Giang su khí tượng đài tiếp tục phát tín hiệu cảnh báo vàng nhiệt độ cao tại 09:30 on July 10

Giang su hẹp Đài thiên địa học tiếp tục phát tín hiệu vàng nhiệt độ tại 09 The 12th, the high nhiệt độ range extensed and the intensity increasedXổ Số Long An 19/6/2021, and the highest nhiệt độ in all cities in the province came to 36-38 8545m. Sở cấp cứu tỉnh (Văn phòng giảm thiểu thảm họa ở tỉnh) và Cục khí tượng học của tỉnh nhắc chúng ta phải cẩn thận. Description Dừng lại