Soi cầu Xổ số Siêu Tốc 1 phút

Xổ Số Đồng Nai 16 Tây Tháng 3 Hiệp hội bóng bầu dục Trung Quốc: mỗi câu lạc bộ sẽ nộp báo cáo tình trạng xử lý lương không lương trước tháng Bảy 18

Cập Nhật:2022-07-10 14:14    Lượt Xem:157

Xổ Số Đồng Nai 16 Tây Tháng 3 Hiệp hội bóng bầu dục Trung Quốc: mỗi câu lạc bộ sẽ nộp báo cáo tình trạng xử lý lương không lương trước tháng Bảy 18

Bắc Kinh, Bảy Bảy Vị-- trang web chính thức của Hiệp hội Bóng bầu dục Trung Quốc đã công bố một thông báo thêm về việc thực hiện các chính sách liên quan tới các giải chuyên nghiệp tại mọi cấp độ trong mùa 2022 vào tháng Bảy. Theo thông báo, tất cả các câu lạc bộ chuyên nghiệp được yêu cầu gởi lại bảng tóm tắt trả thù lao nghề nghiệp mới nhất của câu lạc bộ và báo cáo việc giải quyết trả thù trả thù thuê câu lạc bộ cho người liên lạc Trung Hoa trước tháng Bảy 18, 2022, và đã cung cấp địa chỉ chi tiết về việc trả thù trả lương cho người liên lạc viên thuộc Hiệp hội bóng đá Trung Hoa trước tháng Tám, 2022. The full text of the publitấn tấn is as following: The Chinese Super League Club, Chinese first-class Club và Chinese second-class Club::1 Tập đoàn World để có thể tổ chức một cách tích cực và chắc chắn mùa giải đấu chuyên nghiệp 2022, the Chinese bóng bầu dục Association before the Chinese football the 2022 mùa Trung Quốc the 2022 season Chinese Super League MatchsXổ Số Đồng Nai 16 Tây Tháng 3, China first-đẳng t khớp and China second-đẳng t matches No. No. 2022, 2022 Ghi chú về trận bóng bầu dục Zi [2022] Không. 122 ngay khi xác nhận sự tham gia của các câu lạc bộ trong giải Super League Trung Quốc vào mùa 2022, chú ý đến trận bóng bầu dục Zi'2022'. Một ngày: ghi ra những tài liệu chính sách này, tất cả các câu lạc bộ chuyên nghiệp đều gửi tới Hiệp hội bóng đá Trung Quốc lá thư xác nhận sự tham gia của các câu lạc bộ chuyên nghiệp vào mùa 2022, giải quyết lương không lương, tổng hợp lương không lương và các tài liệu khác theo yêu cầu chính sách. để tăng cường công việc của các câu lạc bộ chuyên nghiệp để thực hiện và giải quyết vấn đề về lương không lương, Hiệp hội bóng đá Trung Quốc lại nhấn mạnh một lần nữa rằng: 1.d.0. đầu tiên, hiểu chính xác các quy định và thực hiện nghiêm ngặt các yêu cầu chương trình (1. Xử lý đúng lúc và đúng mức độ trả lương cho mỗi câu lạc bộ trong mùa 2021 và trước đó. Tập đoàn bóng đá Trung Hoa dành rất quan trọng cho việc áp dụng giải trả thù công lao được báo cáo bởi các câu lạc bộ chuyên nghiệp. Đối với các câu lạc bộ chuyên nghiệp thiếu khả năng trả lương đáp theo kế hoạch báo cáo và các yêu cầu chính sách, hiệp hội bóng đá Trung Quốc sẽ xử lý chúng nghiêm túc theo các hình phạt tương ứng trong thông báo của Hiệp hội B óng đá Trung Quốc về công việc liên quan của Liên Minh Siêu Liên minh Trung Hoa, Liên Minh A và Liên Minh Trung Quốc trong mùa 2022 (FZ[2022] No. 121). Mr.Go. Cẩn thận giải quyết vấn đề trả lương, tự kiểm tra và báo cáo tiến trình của giải pháp. (1 Từng d. 0) để thực hiện một cách cẩn thận và an to àn giải pháp trả thù lao, đặc biệt nắm bắt được sự xác định mức độ trả lương đầy đủ và tỷ lệ giải pháp,Dự đoán Kqxs Gia Lai tất cả các câu lạc bộ chuyên nghiệp phải theo bản tóm tắt trả thù lao thuộc bộ câu lạc bộ chuyên nghiệp được gửi tới Hiệp hội bóng đá Trung Hoa, Một lần nữa, hãy cẩn thận s ắp xếp các vụ trả lương sau mùa 2021 và trước (bao gồm nhưng không giới hạn hạn hạn truy bắt trả lương quốc tế và nội địa, thiếu thực hiện các vụ trọng tài phân xử, và trả lương phải bao gồm nhưng không giới hạn những người chơi đội đầu, cầu thủ, huấn luyện viên, nhân viên, nhân viên và những người đã ký hợp đồng chính thức với CLB), tự kiểm tra và báo cáo bản tóm tắt chi phí trả lương và báo cáo tiến trình tiến bộ mới nhất (bảng tóm tắt hóa trả thù lương nên được ký và xác nhận bởi người trả lương) Những câu lạc bộ chuyên nghiệp được yêu cầu thông báo cho người liên lạc viên Trung Hoa trước tháng Bảy, 2022, và cung cấp tình trạng trả nợ đặc biệt về khoản tiền trả nợ cho người liên lạc viên của hiệp hội bóng đá Trung Hoa trước tháng Bảy, 2022, và đã cung cấp địa chỉ xác thực sự trả nợ và chứng cứ trả nợ bắt đầu việc giải quyết các vụ bắt giữ trễ nợ cho người liên lạc viên của Hiệp hội bóng đá Trung Hoa trước ngày tháng Tám, 2022. Mỗi câu lạc bộ chuyên nghiệp phải xác định người liên lạc và thông tin liên lạc của câu lạc bộ để giải quyết công việc không lương trong báo cáo tình trạng của CLB để giải quyết công việc không lương. Những tài liệu trên đây phải được đóng dấu niêm phong chính thức của câu lạc bộ để đảm bảo tính xác thực và đáng tin cậy. Sau khi quét, chúng nên được gửi đến hòm thư để liên lạc viên của hiệp hội bóng đá Trung Hoa cùng với phiên bản gốc của tài liệu (Excel). Hiệp hội bóng đá Trung Quốc sẽ kiểm tra và kiểm tra dựa trên tình hình các câu lạc bộ đã báo, và xác nhận và kiểm tra với các nhân viên liên quan. Nếu Câu lạc bộ (0) đã đệ trình thỏa thuận trả lương với hiệp hội bóng đá Trung Quốc theo yêu cầu của đội bóng đá Zi [2022] Không. 121, cá nhân liên quan và số tiền trả lương trễ trong thỏa thuận xử lý trả lương không nằm trong phạm vi công việc này. Dừng lại