Soi cầu Xổ số Siêu Tốc 1 phút

Xs Hom Nay Mb error_code:54004 error_msg:Please recharge

Cập Nhật:2022-07-07 09:51    Lượt Xem:105

Xs Hom Nay Mb error_code:54004 error_msg:Please recharge

Ủy ban chứng khoán và Giao Dịch (SEC) đang thúc đẩy quy định mới về tiết lộ thông tin khí hậu cho các công ty được liệt kê (SEC đã phát hành một đề nghị tháng Ba), yêu cầu các công ty trong danh sách cung cấp báo cáo tài chính liên quan tới khí hậu và rủi ro khí hậu. Tuy nhiên, câu hỏi là, ai đủ khả năng kiểm tra các dữ liệu khí hậu của các công ty được liệt kê? Hiện tại, những người khổng lồ kiểm toán và cố vấn đang bắt đầu một vòng cạnh tranh kinh doanh. Theo luật pháp chứng khoán MỹXs Hom Nay Mb, chỉ có những kế to án công khai có thẩm quyền kiểm tra tài khoản của những công ty được liệt kê. Tuy nhiên, theo như yêu cầu của SEC, bản báo cáo về sự chứng nhận khí hậu của các công ty được liệt kê không chỉ có các kiểm to án viên, mà còn có cả các nhà cung cấp dịch vụ khác, như kỹ sư, tư vấn hay các công ty chứng minh. Một tác phẩm! Nếu Ủy ban chứng khoán được chấp thuận,Dự đoán Kqxs Gia Lai các công ty có thẩm quyền trong lãnh vực môi trường, xã hội và Chính phủ (ESG) có thể nhận được nhu cầu cao hơn về dịch vụ của họ. Hiện tại, các công ty Mỹ thường bắt đầu yêu cầu các công ty kỹ sư hay cố vấn xem lại dữ liệu của họ, hơn là các công ty kế to án truyền thống. Theo dữ liệu mới nhất của trung tâm chất lượng kiểm to án, thì là một tổ chức kế toán, khoảng sáu phần của các công ty trong chỉ mục T.P 500 năm ngoái đã thuê các công ty kế toán kiểm tra ít nhất một phần thông tin về ESG, còn 474=.* các công ty không kế toán được thuê. Theo kết quả đánh giá của một s ố công ty đầu tư thị trường lớn nhất Hoa Kỳ. Kết quả đánh giá này cho thấy các công ty tư vấn có phần lớn hoạt động trong việc nhận dạng thông tin ESG là những công ty đầu mối LLC, WSP toàn cầu Inc., Lloyd\